Joel Brodsky Photography

Tom Waits, Small Change Album Cover

Tom Waits

Small Change

Tom Waits, Small Change Album Cover

Booker T & the MGs

McLemore Avenue

Tom Waits, Small Change Album Cover

Van Morrison

Astral Weeks

Tom Waits, Small Change Album Cover

The Doors

NYC, 1967

Tom Waits, Small Change Album Cover

Jim Morrison

NYC, 1967

Tom Waits, Small Change Album Cover

The Doors

NYC, 1967

Tom Waits, Small Change Album Cover

The Doors

NYC, 1967

Tom Waits, Small Change Album Cover

Jim Morrison

American Lion Shoot

Tom Waits, Small Change Album Cover

Robert KleinTom Waits, Small Change Album Cover

Aretha FranklinTom Waits, Small Change Album Cover

Jim Morrison

Rolling Stone

Tom Waits, Small Change Album Cover

Iggy PopTom Waits, Small Change Album Cover

Roy Ayers

You Send Me Outtake

Tom Waits, Small Change Album Cover

Tom Paxton

6

Tom Waits, Small Change Album Cover

John Lee Hooker

Live

Tom Waits, Small Change Album Cover

Van and Jan Morrison

Astral Weeks shoot